SAT Tomasz Sromek

Kategorie

eBiuletyn-Newsletter

Producenci

Regulamin sklepu

 

I       Wstęp

 1. Właścicielem sklepu internetowego  SAT jest SAT Tomasz Sromek z siedzibą w Nowy Sączu, ul. Stramki 8-10, 33-300 Nowy sącz, zarejestrowany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 9056, wydanym przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza , NIP numer: 734-100-32-10, Regon numer: 490310459.
 2. Kontakt z obsługą sklepu jest możliwy pod numerem telefonu 18 442-89-19 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@hurtowniasat.pl - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00. oraz w soboty w godzinach od 7.30 do 11.00
 3. Sklep internetowy SAT prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Umowy zawierane są w języku Polskim.
 4. Zarejestrowanie się w serwisie nie zobowiązuje do składania zamówień.
 5. Do poprawnej obsługi sklepu internetowego SAT należy posiadać:

a)       Komputer z systemem operacyjnym Windows 7 lub nowszym,

b)      Najnowszą wersja przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome,

c)       Włączoną obsługę plików cookie.

II        Definicje

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w sklepie SAT;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin sklepu – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego „SAT”.
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hurtowniasat.pl oraz www.sat.zamawiamy.eu, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.
 5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie.
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SAT Tomasz Sromek (właścicielem Sklepu internetowego www.hurtowniasat.pl oraz sat.zamawiamy.eu) a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
 7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
 9. Zamówienie – jest to oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III      Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresami www.hurtowniasat.pl oraz www.sat.zamawiamy.eu i jest nieodłączną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresamiwww.hurtowniasat.pl oraz www.sat.zamawiamy.eu , prowadzony jest przez  SAT Tomasz Sromek.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem zakładki regulamin sklepu zamieszczonej na stronie głównej sklepu.
 5. Informacje handlowe zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, są to jedynie zaproszenia do składania ofert. Zaproszenia do składania ofert mogą ulec zmianie w każdym czasie. Umowa zostaje zawarta według zaproszenia do jej zawarcia, które było aktualne w chwili złożenia zamówienia. Ocena aktualności zaproszenia do zawarcia umowy następuje według rzeczywistych cen Towaru z systemu sprzedażowego, a nie według zamieszczonych w sklepie zaproszeń do zawarcia umowy.

IV      Umowa sprzedaży

 1. Aby zawrzeć umowę konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem stron internetowych www.hurtowniasat.pl oraz www.sat.zamawiamy.eu przez całą dobę.
 3. Realizacja zamówienia odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 16.00. Zamówienie które zostaną złożone po godz. 16.00 traktowane będą jak złożone następnego dnia roboczego.
 4. Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem sklepu. Istnieje możliwość złożenia zamówienia także drogą mailową bądź telefonicznie.
 5. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę sklepu, wybrać odpowiednie produkty oraz ich ilość a następnie  podjąć kolejne czynności postępując zgodnie z wyświetlonymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Wybór Towarów przez Klientów sklepu odbywa się przez dodanie ich do koszyka.
 7. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 8. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Szczegóły zamówienia można sprawdzić po zalogowaniu się w sklepie za pomocą zakładki Moje zamówienia.
 9. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem internetowym "SAT", prowadzonym przez SAT Tomasz Sromek Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i złożonym przez niego oświadczeniem, której przedmiotem jest sprzedaż i dostawa Towarów włożonych do koszyka.
 11. W przypadku braku możliwości wysyłki zamówionego towaru, zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem, z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, sklep internetowy "SAT" skontaktuje się telefonicznie lub e-mailowo z Klientem, w celu zaproponowania zamiennika. Klient ma prawo nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika, co jest jednoznaczne z rezygnacją przez Kupującego z zakupu brakującego towaru.
 12. Zawarcie umowy następuje z chwilą, gdy Klient otrzyma potwierdzenie realizacji zamówienia od Sprzedającego na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej.

V      Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Do wartości zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które ponosi Klient i o których wysokości Klient jest informowany w chwili zawarcia umowy.
 3. Zamówienia można składać całą dobę, jednak realizacja zamówień odbywa się w godzinach pracy tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.00
 4. Zamówienia które zostaną złożone po godzinie 16.00 traktowane będą jako zamówienia złożone następnego dnia roboczego.
 5. Wysyłka zamówień, które zostaną opłacone przelewem tradycyjnym następuje po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 6. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym (na terenie Nowego Sącza) lub przesyłką kurierską. Towary nabyte na stronie sklepu wysyłane są do Klienta za pośrednictwem przewoźnika wybranego przez obsługę sklepu.
 7. Informacje dotyczące kosztów dostawy:

a)       Dostarczanie przesyłek na terenie Nowego Sącza:

 • Odbiór osobisty możliwy jest w godzinach 6.30 - 16.00 od poniedziałku do piątku, w soboty od 6.30 - 11.00 w siedzibie firmy na ul. Stramki 8 w Nowym Sączu.
 • Zamówienia powyżej 100 zł na terenie Nowego Sącza dostarczane są bezpłatnie w godzinach od 9.00 do 14.00

b)      Rodzaje wysyłek:


Rodzaj Dostawy

Przedpłata

Pobranie

Kurier

17.99 zł *

23 zł *

Nowy Sącz

0 zł

0 zł


* Dotyczy jednaj paczki o standardowych rozmiarach ( wys. + dł + szer. < 300 cm )
 i wadze do 30 kg.

c)       W przypadku gdy nie będzie możliwości wysłania zamówionych produktów w jednej standardowej paczce, klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o dodatkowych kosztach dostawy. W takim wypadku klient może odstąpić od umowy. 

d)      Istnieje możliwość wysyłki paletowej, bądź paczki niestandardowej, jednak w takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia kosztów dostawy.

e)      Opłaty za wysyłkę oraz opakowanie są wliczone w koszty wysyłki. Koszty transportu mogą ulec zmianie ze względu na wagę przesyłki o czym Klient zostanie uprzednio poinformowany, a w przypadku braku zgody, Klient może odstąpić od umowy.

 1. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 2. W przypadku płatności przedpłatą w formie przelewu bankowego, czas realizacji zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia zaksięgowania środków na rachunku Sprzedawcy i ulega odpowiedniemu wydłużeniu o ten okres.
 3. W przypadku gdy zamówionych towarów brak w magazynie, nastąpi wydłużenie czasu oczekiwania, o czym Kupujący zostanie powiadomiony. W razie braku zgody na wydłużenie czasu oczekiwania na zamówiony towar Klient może odstąpić od umowy.
 4. Klient informowany jest poprzez pocztę elektroniczną o stanie realizacji zamówienia.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przy składaniu zamówienia adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

VI    Ceny towarów oraz płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Do kwoty zamówienia doliczany jest koszt przesyłki w zależności od rodzaju przesyłki i kwoty zamówienia oraz ewentualne koszty usług dodatkowych wybranych przez Klienta.
 3. Klient informowany jest o koszcie wysyłki przy wyborze formy dostawy towaru podczas składania zamówienia, a także we wiadomościach e-mail otrzymywanych od sklepu.
 4. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia, Klient musi wyrazić zgodę na doliczane do kwoty zamówienia kosztów dodatkowych, o których mowa w ust. 2. powyżej.
 5. Klient może dokonać zapłaty za towar za pomocą:

a)       przelewu bankowego na konto sklepu. Numer rachunku bankowego oraz pozostałe dane do przelewu zostaną wyświetlone po wybraniu odpowiedniej opcji dostawy oraz przesłanie na adres mail podany w trakcie składania zamówienia.

b)      gotówką do rąk doręczycielakuriera przy odbiorze towaru (na terenie Nowego Sącza).

c)       gotówką przy odbiorze towaru w siedzibie firmy.

 1. Za zamówienia o wartości większej niż 2000 zł (słownie: dwa tysięcy złotych) Kupujący zobowiązany jest dokonać przedpłaty na rachunek bankowy sklepu w wysokości 20 % wartości zamówienia w przypadku wyboru innego sposobu zapłaty niż przelew bankowy na konto sklepu.
 2. W przypadku wyboru formy płatności przelewem na konto bankowe sklepu, Kupujący w tytule przelewu zobowiązany jest podać numer zamówienia, którego przelew dotyczy. W przypadku nie podania przez Kupującego numeru zamówienia w tytule przelewu i pojawieniem się po stronie Sprzedawcy trudności z ustaleniem numeru zamówienia opłaconego otrzymanym przelewem, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a pieniądze zostaną zwrócone przez Sprzedawcę na konto bankowe, z którego zostały wysłane.
 3. Za datę dokonania przez Kupującego płatności, uważa się datę wpływu środków na rzecz Sprzedającego.
 4. W sytuacji, kiedy Kupujący wybiera przedpłatę, termin płatności wynosi 3 dni od dnia zawarcia umowy. Po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie zrealizowane.

VII    Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednostronnego oświadczenia przez wysłanie pisma pocztą na adres:

  SAT Tomasz Sromek
  ul. Stramki 8-10
  33-300 Nowy Sącz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), jednak nie jest to obowiązkowe. Nadto, w załączniku nr 1 ** do niniejszego Regulaminu znajduje się przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy.

 1. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres:

  SAT Tomasz Sromek
  ul. Stramki 8-10
  33-300 Nowy Sącz

 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego.
 5. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c)       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

VIII  Reklamacje dotyczące towarów

 1. Właściciel ma obowiązek dostarczenia towaru wolnego od wad .
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: reklamacje@hurtowniasat.pl.
 3. Wybór podstawy reklamacji oraz dochodzonego roszczenia należy do Klienta.
 4. Reklamacje gwarancyjne rozpatrywane są zgodnie z warunkami udzielonej gwarancji, o ile taka została udzielona.
 5. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady, powinien odesłać towar przesyłką pocztową na adres: SAT Tomasz Sromek, ul. Stramki 8-10, 33-300 Nowy Sącz. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży oraz opis przyczyny reklamacji. Wadliwy towar jest wymieniany na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru na konto bankowe Klienta lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych.
 7. Każdy klient jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia paczki w obecności kuriera oraz w przypadku wykrycia niezgodności ilościowej bądź jakościowej sporządzenia protokołu reklamacyjnego. Protokół reklamacyjny musi zawierać:

a)       informację dotyczącą zaistniałych niezgodności np. uszkodzona paczka, braki ilościowe itp.

b)      podpisy Kuriera oraz Klienta

IX     Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Sklep SAT dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić obsługę sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SAT Tomasz Sromek, ul. Stramki 8-10, 33-300 Nowy Sącz, bądź w drodze elektronicznej na adres: mbabik@hurtowniasat.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. Sklep SAT zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od chwili jej zgłoszenia. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim nie jest równoznaczne z jej uznaniem. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany.

X      Ochrona danych osobowych

 1. Sklep SAT przetwarza dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 3. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym Klient wyraża zgodę na: przetwarzanie danych w celach związanych z obsługą Klienta i świadczeniem usług przez Sklep; przekazywanie Klientowi informacji handlowej i marketingowej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sklep.
 4. Klientowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, prawo do ich poprawienia oraz wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

XI     Polityka Bezpieczeństwa

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 O Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 - tekst jednolity, z późn. zm.), wszystkie dane osobowe zebrane przez sklep internetowy SAT będą wykorzystywane tylko do realizacji zamówień złożonych drogą elektroniczną.
 2. Wszystkie podane przez Państwa dane są przechowywane na serwerze wyposażonym w profesjonalne zabezpieczenia uniemożliwiające wgląd w nie osobom nieupoważnionym.
 3. Informacja o wykorzystaniu plików cookie.
  Uprzejmie informujemy, że wykorzystujemy pliki Cookies (ciasteczka) aby zwiększyć komfort korzystania z naszych serwisów internetowych oraz poprawić jakość oferowanych przez nas usług.

a)       Czym są pliki Cookies (ciasteczka)?
Plik Cookie (ciasteczko) to niewielki plik, zazwyczaj tekstowy, wysyłany za pośrednictwem Witryny do magazynu przeglądarki na twardym dysku Państwa komputera. Podstawowym celem technologii Cookies (ciasteczek) jest identyfikacja przeglądarki i komputera Użytkownika oraz zapamiętanie dodatkowych informacji na temat wizyty Użytkownika w Witrynie, wykonanych akcji, zdefiniowanych preferencji, itp.

b)      Jakiego rodzaju pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane?
W witrynie stosowane są dwa rodzaje plików Cookies (ciasteczek):

 • Stałe
 • sesji

c)       Pliki Cookies (ciasteczka) sesji.
Są to tymczasowe pliki Cookies (ciasteczka) pozostające w magazynie przeglądarki użytkownika do momentu opuszczenia Witryny. Zapewniają one identyfikację przeglądarki i komputera Użytkownika podczas przechodzenia pomiędzy poszczególnymi podstronami Witryny. Takie pliki Cookies (ciasteczka) są konieczne dla poprawnego działania niektórych mechanizmów Witryny. Zablokowanie Cookies (ciasteczek) sesji może spowodować, że nie będą Państwo w stanie korzystać z całej funkcjonalności serwisu.

d)      Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe.
Są wykorzystywane w celu zapamiętania wcześniejszych wizyt i akcji wykonanych przez Użytkownika w Witrynie (np. spersonalizowanie nawigacji, zapamiętanie wybranych przez użytkownika preferencji, itp.). Pliki Cookies (ciasteczka) tego rodzaju pozostają w magazynie przeglądarki Użytkownika również po opuszczeniu Witryny. Maksymalny okres przechowywania Cookies (ciasteczka) jest definiowany przez Witrynę zależnie od przeznaczenia, okres ten może być skrócony za pośrednictwem ustawień Państwa przeglądarki internetowej. Pliki Cookies (ciasteczka) trwałe (do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia) pozwalają na przekazanie zapisanych informacji do serwera przy każdych odwiedzinach serwisu.

e)      Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Cookies (ciasteczek)!
Pliki Cookies (ciasteczek) są wykorzystywane w Witrynie za zgodą Użytkownika. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania witryny. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w Witrynie plików Cookies (ciasteczek) oraz zdecydować o ich usunięciu poprzez wprowadzenie określonych zmian w konfiguracji przeglądarki.

f)        Zablokowanie otrzymywania i usunięcie plików Cookies (ciasteczek).
Jeżeli uważają Państwo, że obecność plików Cookies (ciasteczek) narusza Państwa prywatność, możecie w każdej chwili zablokować ich otrzymywanie oraz usunąć Cookies (ciasteczka) już zgromadzone w magazynie przeglądarki. Zmiany można dokonać dla konkretnej Witryny albo ogólnie dla wszystkich połączeń z Państwa przeglądarki.

XII   Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim/wniosek-zapis na sąd polubowny). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej - Lista WIIH wraz z danymi teleadresowymi dostępna jest na stronie www.uokik.gov.pl
 2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,  www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,  www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.
 3. Klient będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającym, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów (adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.

XIII  Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz w siedzibie Właściciela Sklepu.
 2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu na stronie internetowej sklepu pod adresem www.hurtowniasat.pl oraz www.sat.zamawiamy.eu   przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Nadto Klient zostanie poinformowany o zmianie regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Wszystkie zdjęcia, rysunki, teksty, opisy oraz inne informacje widniejące na stronie sklepu podlegają ochronie praw autorskich. Jakiekolwiek ich kopiowanie w częściach lub w całości, czy wykorzystywanie ich w jakimkolwiek celu jest zabronione bez pisemnej zgody właściciela sklepu SAT.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2015.

  ** Załącznik nr 1 do pobrania tutaj.

Strona głównaStrona główna

Koszyk  

jest pusty
Czas generowania: 1.6919s